MENÜ

BİLGİLEN
DİRME

BİLGİLENDİRMELER
 • Isı Pay ölçer
 • Kalorimetre
 • Yazılımlar
 • Tasarruf Yöntemleri
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Ultrasonik Kalorimetre
 • Apartman Ve Site Yönetim Programı
 • Sayaç Okuma Firması
 • Isı Payölçer Nasıl Hesaplanır ?

  Isı Payölçer Nasıl Hesaplanır


   

  Isı Payölçer cihazları dairelerdeki peteklere takılan cihazlardır.

  Isı payölçer cihazların üzerinde 2 sensör bulunmaktadır. Arka sensörü peteğin yüseyindeki sıcaklığı algılamakta,ön sensör ise ortam sıcaklığını algılamaktadır.Petek yüzey sıcaklığı ve ortam sıcaklığı arasında farka göre aritmetik bir ortalama alarak ısıpayölçer cihazlara öz bir birim oluşturmaktadır.

  Cihazladaki birimlerin toplamlarına alarak mevzuatta belirtilen hesaplamada Binaya gelen faturanun %30 daire m2  % 70 ide cihazlardaki kullanımlara göre dağıım yapılmaktadır

  Mevazuat 

  https://www.mavi-enerji.com/bilgilendirmeler/isi-pay-olcer-yonetmeligi/418