MENÜ

BİLGİLEN
DİRME

BİLGİLENDİRMELER
 • Isı Pay ölçer
 • Kalorimetre
 • Yazılımlar
 • Tasarruf Yöntemleri
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Ultrasonik Kalorimetre
 • Apartman Ve Site Yönetim Programı
 • Sayaç Okuma Firması
 • Isı Pay Ölçer Hesaplama Nasıl Yapılır?   

  Merkezi sistemli binalarda ısı pay ölçer in bulunduğu bağımsız bölümlerin hesaplama dağılımı şu şekildedir;

  Sistem iki parçadan oluşmaktadır

  1. Termostatik vana

  2. Isı pay ölçer cihazı(sayaç)

  Isı payölçer cihazların üzerinde 2 sensör bulunmaktadır. Arka sensörü peteğin yüseyindeki sıcaklığı algılamakta,ön sensör ise ortam sıcaklığını algılamaktadır.Petek yüzey sıcaklığı ve ortam sıcaklığı arasında farka göre aritmetik bir ortalama alarak ısıpayölçer cihazlara öz bir birim oluşturmaktadır.

  Termostatik vana ile peteğe göndermek istediğimiz ısı derecesini ayarlarız.

  Cihazladaki birimlerin toplamları alınarak  mevzuatta belirtilen hesaplamada Binaya gelen faturanun %30 daire m2  % 70 ide cihazlardaki kullanımlara göre dağılım yapılmaktadır.

  Mevazuat 

  https://www.mavi-enerji.com/bilgilendirmeler/isi-pay-olcer-yonetmeligi/418